Baťovy školy, bez sentimentu: práce deset hodin denně, neustálý dohled vychovatelů, kontrola útraty

Baťovy školy práce představovaly v době svého vzniku nepochybně novátorský prvek. Šlo o propojení pracovního, vzdělávacího a volnočasového života do totálního celku. Nebo totalitního?

Internátní školu založil obuvnický velkopodnikatel Tomáš Baťa (1876-1932) v roce 1925, nejprve pro chlapce, o čtyři roky později přidal dívčí část.

Autor Lovců mamutů Eduard Štorch: mimořádný a nedoceněný učitel, jehož myšlenky narazily

Když se řekne Eduard Štorch, již několikáté generaci Čechů se vybaví poutavé knihy o pravěku pro děti a mládež s hrdiny jako Kopčem a Mamutík, fantazijní líčení pradávných kmenových bojů o přežití a o nová loviště, hladovění, ochrany ohně. Svůj spisovatelský a vědecko-popularizační koníček však Eduard Štorch (1878-1956) nepovažoval za nejvýznamnější část svého působení.