Pokud je tábor pořádán na podnikatelském principu, musí mít organizátor koncesi k provozování cestovní kanceláře. FOTO: Shutterstock

Právní minimum pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábor

Mnoho dětí tráví prázdniny na letním táboře. Možností je mnoho: stanování, příměstský tábor, tábor u moře nebo „doučovací“ pobyt, který je specifikem pro školní rok poznamenaný distanční výukou. Pro všechny ale platí určitá pravidla. V letním seriálu nazvaném EDUzín s osobností právníci doporučují, jaké otázky by si měli položit rodiče právě v souvislosti s letními tábory.

Redakce EDUzínu oslovila několik osobností z různých oborů, aby napsali tip na letní aktivitu pro rodiče a děti.

Kdo je organizátorem letního tábora?

Letní tábor je z hlediska cestovního práva obvykle kombinací služeb ubytování, dopravy a zajištění programu. Proto bude smlouva mezi rodičem a organizátorem tábora prakticky vždy smlouvou o zájezdu podle občanského zákoníku, ať už je nazvána jakkoli. Pokud je tábor pořádán na podnikatelském principu, musí mít organizátor koncesi k provozování cestovní kanceláře. Pro nepodnikatelské pořádání zájezdů tato podmínka stanovena není. I když se někteří organizátoři pohybují na pomezí legálního a nelegálního podnikání, vždy pro ně platí plný rozsah zákonných povinností pořadatele zájezdu. 

Co se na táboře bude dělat?

Aby byly letní tábory co nejzajímavější, vymýšlejí jejich organizátoři co nejpestřejší program. Jenže ke spoustě činností je třeba zvláštního povolení. Rodiče by si měli ověřit, zda jimi zaměstnanci tábora disponují. Nejčastěji bude potřeba kvalifikace k tělovýchovným činnostem všeho druhu nebo kvalifikace k výkonu činnosti horského průvodce nebo horského vůdce. Některé činnosti spojené s vedením dětí na horách nebo na skalách mohou vykonávat jen tito profesionálové. Pokud se tábor koná na horách v zahraničí, lze doporučit, aby profesionál disponoval mezinárodně uznávaným certifikátem UIMLA nebo IFMGA/UIAGM.

Kde se tábor koná?

Čím dál více jsou populární zájezdy k moři. Tábory v cizině však mají nástrahy, které tuzemské tábory nemají. Za prvé, pokud dítě není občanem EU, může mít jiné podmínky vstupu než čeští občané. Za druhé, některé státy požadují souhlasy obou rodičů s vycestováním dítěte. A za třetí, pokud je organizátorem cestovní kancelář, v případě jejího krachu zajistí a zaplatí návrat dítěte domů její pojišťovna, u které je cestovní kancelář povinně pojištěna pro případ úpadku. Pokud je však organizátorem někdo jiný, nemá povinnost být pojištěn pro případ úpadku a je tak možné, že by organizaci návratu dítěte musel zařídit a zaplatit sám rodič.

Jak je zajištěna bezpečnost na letním táboře?

Jelikož letní tábor bude až na výjimky zotavovací akcí ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví, dopadne na organizátory velké množství povinností sloužící k zajištění bezpečnosti. Letní tábor musí být předem nahlášen příslušné hygienické stanici, které organizátor musí předložit, jak bude tábor zabezpečen pitnou vodou, jak bude probíhat stravování a podobně. Navíc, každý turnus musí mít vedle klasických vedoucích také svého zdravotníka. I na tyto osoby jsou kladeny další podmínky. Zdravotník musí mít buď způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, nebo absolvovat kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, nebo být studentem. I běžní vedoucí, které zákon označuje jako dozor, musí organizátorovi předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti, které jim vystavuje všeobecný lékař. Rodiče se mohou zajímat i o to, jak je vybavena lékárnička, jelikož i na to existuje právní předpis. Vedle kvalifikace dozoru je však dobré podívat se i na vybavení a okolí tábora. Například tábor, který se nachází hned vedle silnice první třídy, představuje riziko.

Když se něco stane, kdo to zaplatí?

Alice Frýbová.
Alice Frýbová.
Klára Dvořáková.
Klára Dvořáková.

Ačkoliv si to nikdo nepřeje, i tak je dobré vědět, co se bude dít, pokud se dítě na táboře zraní. Rodičům tak doporučujeme, aby se informovali, zda je organizátor letního tábora pojištěn pro případ odpovědnosti a co toto pojištění kryje. Může se totiž stát, že pojištění kryje třeba jen to, když dítě způsobí škodu, například poškodí vybavení, ale už nekryje nároky dítěte z jemu způsobené újmy na zdraví. Někdy mají i organizátoři sjednané relativně nízké limity plnění. Trvalé následky úrazů dětí šplhají do mnoha milionů korun, což by mělo pojištění reflektovat. Organizátor bez pojištění nemusí mít dostatek vlastních prostředků, aby tyto náklady nesl sám.

Klára Dvořáková, Alice Frýbová, kancelář Holubová advokáti

 

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments