Přemýšlivé děti touží být spolu. Jak jim to dopřát a nezavřít je do skleníku?

Ve školní terminologii se jim říká nadané děti, ale myslí se tím děti nadané na myšlení. Chytré, hloubavé, přemýšlivé. Vysoká inteligence některé z nich předurčuje k osamění. Chybí jim společnost někoho, s kým by si povídaly na své úrovni. Mají zvláštní projevy, které mohou být spolužákům i učitelům nesympatické, což jejich vyčlenění z běžných kolektivů dále posiluje. Někteří rodiče proto hledají školu „pro nadané“, kde by jejich dítě bylo mezi svými. Jiní potomka do skleníku zavírat nechtějí, ale logicky těžce … Pokračování textu Přemýšlivé děti touží být spolu. Jak jim to dopřát a nezavřít je do skleníku?