ilustrační foto by US Army Africa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Fórum Rodičů: Rodiče podporují dialog ke společnému vzdělávání dětí

Publikujeme prohlášení Fóra Rodičů k inkluzivnímu vzdělávání.

Mnoho rodičů si přeje pro své děti společné (inkluzivní) vzdělávání a někteří rodiče mají obavy, aby například společné vzdělávání nesnížilo kvalitu vzdělávání. Jako Fórum Rodičů věříme v otevřený dialog a zahrnutí rodičů do veřejného dialogu.

Kvalitu všech veřejných škol a rovné příležitosti pro všechny děti a rodiče vnímáme v širším kontextu. Význam dovednosti společného soužití a aktivního zapojení do utváření globální i místní komunity se ukazuje nejen v aktuální uprchlické krizi. Ukazuje se dlouhodobě v častém politickém rozdělování společnosti, riziku sociální nesoudržnosti a preferenci individuálního úspěchu. V současné praxi škol dochází k rozdělování dětí nejen díky existenci odděleného speciálního školství. K rozdělování dochází i díky víceletým gymnáziím, nárůstu placených soukromých škol a může být dále prohloubeno plánovaným systémem přijímacích zkoušek na obory s maturitou.

V rámci dialogu věříme v nalezení cest ke společnému vzdělávání, k vizi jedné školy, skupiny nebo třídy, kde se mohou setkávat společně všechny naše děti. Děti s jakýmkoli talentem i hendikepem, děti školně úspěšné i neúspěšné, děti menšin, cizinců, imigrantů, děti rychlé, pomalé i jiné. Zejména v mateřské i základní škole se učíme základní věci pro život a umění společného soužití lidí je základní věcí pro život v demokratické společnosti. Společné vzdělávání je důležité diskutovat se všemi rodiči, bezpečí všech kroků, připravenost škol, učitelů a odborníků. Je důležité vytvářet pro tyto profesionály dobré pracovní podmínky. Díky poradenství a individualizované péči v běžné škole je možné pomoci dětem, které to potřebují. Společné vzdělávání neznamená, že se všichni musí učit to samé, každý může postupovat svým tempem. Učení lze uspořádat tak, aby bylo pro všechny přínosem. Investice do společného vzdělávání se může vyplatit, děti se naučí žít spolu, vytvářet spolupracující společnost a sníží se náklady na nápravu vznikajících problémů.

Škola může podporovat vzájemné učení se od druhých, i od těch něčím odlišných, jedinečných lidí. Můžeme se naučit velmi mnoho i od člověka, který má jakýkoli hendikep, každý máme v něčem hendikep nebo se nás taková situace osobně dotkne během našeho života. Považujeme za důležité, aby se naše děti učily vzájemnému soužití a podpoře. Všem rodičům nabízíme zapojení do otevřeného dialogu ke společnému vzdělávání i k dalším tématům vzdělávání a výchovy dětí.

Vydalo Fórum Rodičů, dne 2. 11. 2015

Fórum Rodičů, z. s. je organizací rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života dětí. Je zapsaným spolkem otevřeným všem rodičům a organizacím rodičů. Jako národní asociace rodičů je členem Evropské asociace rodičů. Usiluje o moderaci hlasu rodičů, podporuje komunikaci rodičů a školy, členy školských rad. Spolupracuje s dalšími iniciativami rodičů a neziskovými organizacemi.

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments