Poradna: Učitel nemá ani příslušné vzdělání, ani praxi a na místo byl přijat ze známosti. Co v takové situaci dělat?

Dotaz: Se zájmem jsem si pročetla brožuru o vztazích mezi rodiči a učiteli. Mezi radami pro rodiče mne zaujala jedna: Respektujte odbornost učitele. Přiznám se, že s tím mám jako rodič problém: vím totiž, že konkrétní učitel nemá ani příslušné vzdělání, ani praxi a na místo byl přijat ze známosti s panem ředitelem.

Ředitel Brož: Kritéria značky Rodiče vítáni jsem nejdřív projednal s rodiči

Bavil se s vámi někdo z vaší školy, jestli souhlasíte s tím, co ředitel zaškrtl na ceduli Rodiče vítáni? Ne, není to povinnost, ale je to rozhodně rozumné. Ostatně hlavní smysl značky je, aby se co nejkonkrétněji pojmenovalo, co to vlastně znamená spolupráce školy s rodiči a aby to popostrčilo debatu o tom, co z navržených věcí škola dělá a co by třeba mohla dělat. Ředitel Zdeněk Brož ze Základní školy v Chrudimi to s rodiči probral raději předem.

Poradna: Dítě se do školy bojí chodit, ráno je nervózní a zvrací. Myslím si, že jde o šikanu, ale vedení školy něco takového popírá.

Také může mít dítě strach ze špatných známek. To se dětem přehnaně náročných nebo ambiciózních rodičů stává. Takže by se rodiče měli nejdřív zamyslet nad tím, jestli za „špatné“ známky dítě často nekárají, nebo dokonce netrestají. Pokud je ale strach vyvolaný šikanou, a škola její existenci popírá, jde o mimořádně závažný problém.

Diskusní fórum na webu je pro mě dobrá zpětná vazba

Také pochybujete o tom, že by bylo rozumné zavést na vašem školním webu prostor k otevřené diskusi o škole, kam by mohli bez omezení přispívat učitelé, žáci i jejich rodiče? Bojíte se vulgarity, agresivity a starostí, jak udržet takovou debatu v rozumných mezích? Zkušenosti škol, které se přihlásily k 13. kritériu „Poskytujeme na stránkách škol prostor pro otevřenou diskusi“ ale ukazují, že se tyto obavy nepotvrzují a zisky jsou vyšší než náklady.

Proč by to učitelé nemohli říct rodičům rovnou?

Vybrali jsme pro vás starší článek z Učitelských listů, který přináší průzkum realizovaný mezi učiteli v roce 2006. Jeho tématem bylo - Co by vám (rodičům) učitelé rádi řekli, kdyby mohli. Jsme přesvědčeni, že známka Rodiče vítáni problémům, které článek pojmenovává, se snaží napomoci právě nalézáním efektivnějších cest k vzájemné komunikaci mezi učiteli a rodiči.