Poradna: Co smí ředitel školy pedagogům nařizovat v rámci jejich práce?

Dotaz: Smí ředitel školy nařizovat pedagogům pevnou pracovní dobu mimo rozvrh, případně dozor a v případě nedodržení je sankcionovat?

Odpověď:

V dotazu jsou vyjádřeny dva aspekty:

1)        stanovení pracovní doby,

2)        určení výkonu práce (např. dohledu)

Stanovení pracovní doby

Podle § 81 odst. 1 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.

Současně zákon o pedagogických pracovnících zakotvuje problematickou speciální právní úpravu. Podle § 22a odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících platí: Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník.

Uvedenou speciální právní úpravou zaměstnavatel není zbaven povinnosti

a)         evidovat pracovní dobu s uvedením začátku a konce směny (viz § 96 zákoníku práce),

b)        zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování přestávky mezi směnami (§ 90, § 90a, § 101 a násl. zákoníku práce),

c)         určovat délku směny a dny, na které se směny rozvrhují (§ 81 zákoníku práce).

Proto dle mého právního názoru musí zaměstnavatel stanovit určité limity (časové i týkající se místa výkonu práce), které musí pedagogický pracovník při určení pracovní doby, kterou si sám rozvrhuje, a místa výkonu práce, které si sám určí, respektovat.

Určení výkonu práce (přidělení práce)

Obecně platí, že zaměstnanec je povinen vykonávat práci, kterou mu zaměstnavatel přiděluje v souladu s pracovní smlouvou [§ 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce]. Jak již bylo uvedeno výše, podle § 81 odst. 1 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.

Zaměstnavatel je naopak povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru [§ 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce]. Dále je dle § 81 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.

Zákon o pedagogických pracovnících zakotvuje speciální právní úpravu v souvislosti s

–            rozvržením pracovní doby,

–            určením místa, kde pedagogický pracovník práci vykonává.

Podle § 22a odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících platí: Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí.

Pedagogický pracovník si však může rozvrhnout pracovní dobu a určit místo, kde vykonává práci, pouze za určitých podmínek. Uvedené podmínky jsou vyjádřeny slovy „jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2“.

V § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je vymezena následující práce:

a)         jeho přímá pedagogická činnost stanovená rozvrhem,

b)        jeho dohled nad dětmi a žáky stanovený rozvrhem,

c)         zastupování jiného pedagogického pracovníka,

d)        případy, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

Z uvedeného plyne, že pedagogický pracovník si sám může rozvrhnout pracovní dobu a místo, kde vykonává práci, pouze v případě tzv. nepřímé pedagogické činnosti a současně pouze tehdy, když zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce nestanovil, že má být pedagogický pracovník v určité době přítomen na pracovišti zaměstnavatele.

Pro zaměstnavatele i zaměstnance z daného ustanovení naopak plyne, že v době výkonu práce stanovené § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinně přítomen na pracovišti zaměstnavatele. Konkrétně pro zaměstnavatele to znamená, že rozvrhuje pracovní dobu a určuje místo, kde pedagogický pracovník vykonává práci, v případech:

a)            jeho přímé pedagogické činnosti stanovené rozvrhem,

b)           jeho dohledu nad dětmi a žáky stanoveného rozvrhem,

c)            zastupování jiného pedagogického pracovníka (tzv. nařízené suplování, viz § 23 odst. 3 a 4 zákona o pedagogických pracovnících),

d)           v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce.

Je zřejmé, že zaměstnavatel v daných případech rozvrhuje pracovní dobu a určuje místo, kde pedagogický pracovník vykonává práci, právě proto, aby pedagogický pracovník konal práci v souladu s pracovní smlouvou. Tzn., že mu v této době a na tomto místě přiděluje práci v souladu s pracovní smlouvou.

Případy přímé pedagogické činnosti stanovené rozvrhem, dohledu nad dětmi a žáky stanoveného rozvrhem a zastupování jiného pedagogického pracovníka jsou určeny jednoznačně.

Případy výkonu práce, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce, jsou případy tzv. nepřímé pedagogické činnosti. V praxi škol je nutné zejména sledovat, aby zaměstnavatel stanovil výkon práce (přidělil práci) v souladu s druhem práce vymezeným v pracovní smlouvě a v souladu s týdenní pracovní dobou (úvazkem). Druh práce je povinně sjednán v pracovní smlouvě. Délka týdenní pracovní doby (úvazek) je také obvykle sjednána v pracovní smlouvě.

K uvedeným případům, kdy zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce určuje dobu a místo, kde je vykonávána práce, patří zejména:

–            dohled nad dětmi, žáky, mimo „standardní“ rozvrh výkonu dohledu daného pedagogického pracovníka,

–            přítomnost na poradách,

–            spolupráce se zákonnými zástupci, konzultační hodiny určené zákonným zástupcům dětí nebo žáků, nebo dětem a žákům,

–            spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky.

V případě, že by zaměstnanec (pedagogický pracovník) nerespektoval pokyny zaměstnavatele a nevykonával přidělenou práci, jednalo by se o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (zvykově označované jako „porušení pracovní kázně“). Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci může být za podmínek stanovených v § 52 zákoníku práce výpovědním důvodem.

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

5 Komentáře
nejstarší
nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments
Slavíková
Slavíková
4 let před

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na názor jestli je dobré, když jsme dvě školy (omlouvám se zatím nebudu jmenovat) a vede je pouze jeden ředitel??? Bohužel mi jako rodiče vidíme, že to nelze obě školy jsou zanedbané a jsou vedeny opravdu tzv. jen aby jsme přežili. Dá se s tím něco dělat??? Může někdo pomoc???

Naďa Hutníková
Naďa Hutníková
4 let před

Dobrý den,pracuji v MŠ.Paní ředitelka pro 4 z nás vymyslele pracovní dobu tak že 1x za 14 dní sloužíme 9 hodin v kuse – 7 – 16. (odsloužím 6 hod na své třídě a pak přecházím do řed. třídy).Můžeme se nějak bránit? Děkuji.

Alenita Maldova
Alenita Maldova
2 let před

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám půl úvazek, tedy 11 přímé, supluji za kolegyně 15 hodin týdně, druhý měsíc. Jak je to s proplácením? Dělám 26 hodin přímé? Měla by se k té 15 h od-suplované části počítat i nepřímá? Je to dáno, nebo na vůli ředitele? Děkuji

Petr
Petr
1 rok před

Dobrý den. Rád bych se Vás zeptal na věc související s ukončením pracovního poměru. Jsem zaměstnán na gymnáziu a přecházím na jinou školu. Má smlouva zní na dobu neurčitou. Pracovní poměr jsme ukončili dohodou k 23.8. Z toho plyne, že dovolená za kalendářní rok nedostačuje na celé prázdniny. Bylo mi řečeno, že ve dnech, které nejsou dovolenou pokryty, budu čerpat neplacené volno, což jsem v souladu s ustanovením zákoníku práce odmítl. Z rozhodnutí vedení bych měl oněch 9 dní trávit ve škole a zabývat se nepřímou pedagogickou činností, která je však v zákoně definována poněkud vágně (výčet její možné náplně… Číst vice »