FOTO: <h3>doplnění dotazu: Existuje nějaký zákonem nebo pro ZŠ platnou vyhláškou předepsaný klasifikační řád?</h3> <h3><em>Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, školní řád, jenž obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. Pravidla hodnocení žáků(§14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání) obsahují zejména: a)zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou b)zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků c)stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií d)zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15, odst.2, včetně předem stanovených kritérií e)zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace f)způsob získávání podkladů pro hodnocení g)podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách h)způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami</em></h3>

Je základní škola povinna mít zpracovaný a veřejně (nebo na požádání) přístupný klasifikační řád?

doplnění dotazu: Existuje nějaký zákonem nebo pro ZŠ platnou vyhláškou předepsaný klasifikační řád?

Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, školní řád, jenž obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. Pravidla hodnocení žáků(§14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání) obsahují zejména: a)zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou b)zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků c)stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií d)zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15, odst.2, včetně předem stanovených kritérií e)zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace f)způsob získávání podkladů pro hodnocení g)podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách h)způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments