Ředitel školy je jako kapitán lodi, letos půjdou mnozí přes palubu. Jak se to projeví na škole?

Letos v létě skončí šestileté funkční období mnoha ředitelů škol. Na místa těch, o jejichž práci má zřizovatel pochybnost, bude vyhlášen “rekonkurz”. Jak se do procesu výběru nového ředitele můžou zapojit rodiče, a co se ve škole změní s výměnou na nejvyšším postu?

Miroslav Hřebecký

 Jak moc se změní na škole, když se změní ředitel? Poznají to děti a rodiče?
Ředitel je ve škole klíčová postava – je to lídr, kapitán lodi, který určuje její směr i rychlost plavby, ale také hlídá bezpečí posádky. Dobrý kapitán se stará i o to, jak se cítí lidé na palubě i v podpalubí. A nejen námořníci – učitelé, ale především pasažéři – žáci. Ti jsou totiž ti hlavní, kvůli kterým loď vůbec vyplula.

Jak pravděpodobné je, že změna ředitele bude změna k lepšímu?
Vždy, když jde o výměnu na klíčovém postu, se může leccos pokazit a stačí k tomu málo. Zásadní je, aby se škola vyvíjela. Dosavadní ředitel nemusí být vůbec špatný, ale kolikrát již je na postu dlouho, je vyhořelý, ztratil dynamiku, škola potřebuje nový impulz a reflexi nejnovějších trendů. Tím automaticky neříkám, že každý délesloužící ředitel musí být vyměněn, a že všude máme adekvátní náhradu. Jen poukazuji na to, že v komerční sféře není běžné, aby firmu řídil deset, patnáct, dvacet let jeden manažer. Rotace je tam mnohem častější a udržuje se tak konkurenceschopnost. A také se domnívám, že čeští ředitelé škol neumí včas odejít a ve funkci se moří dál, i když už nemůžou. To je trápení zvířátek na obou stranách… Nechť každý má tu sílu odejít na vrcholu a s grácií.

Co je to rekonkurz
Ředitel školy má šestileté funkční období. Poté na jeho místo zřizovatel může – a nemusí – vyhlásit konkurz. Říká se tomu v odborné komunitě lidově “rekonkurz”, aby se to odlišilo od konkurzů z důvodů, že někde ředitel skončí o své vůli – odejde do důchodu, rezignuje na funkci apod. Toto funkční období se v souvislosti s novelou zákona využilo hromadně před šesti lety, takže nyní bude vlna, kdy hodně ředitelům mandát může být ukončen a vypsáno nové výběrové řízení.

Jak rychle se změna na postu ředitele na škole projeví?
Úplné převzetí školy trvá minimálně jeden školní rok, než nový ředitel pronikne do všech procesů, pozná detailně koloběh celého období od září do srpna. Nové koště dobře mete a většina ředitelů má připraveny nějaké novinky, kterými se chce hned blýsknout. Jde spíše o to, zda jsou činěny s rozmyslem, a ne na efekt. Opravdu klíčové ale je, s jakou vizí, především ve vztahu k pedagogickému procesu, ředitel přichází a kam v této oblasti bude školu směřovat, a zda vůbec. Varováním jsou ředitelé – údržbáři, kteří se starají o chod budovy a učitele a to, jak učí své žáky, nechávají bez povšimnutí.

Jak se mohou do výběru ředitele zapojit rodiče?
Správná otázka. Legislativa dává největší pravomoc při sestavování výběrové komise zřizovateli. Rodiče jako důležití zákazníci školy by se zřizovatelem měli dojednat, aby získali jeden post v komisi. Ideálně za školskou radu. A pak je dobré si ohlídat, zda rada nebo zastupitelstvo jmenovalo do funkce člověka, který konkurz vyhrál. Tak tomu totiž nemusí být – vyhláška umožňuje, aby zřizovatel jmenoval z úspěšných uchazečů kohokoliv i mimo pořadí. Pokud toto nastane, je potřeba žádat detailní a transparentní zdůvodnění, aby konkurz nebyl politicky nebo jinak ovlivněný a vyhrál ten skutečně nejkvalitnější.

Jak se vlastně pozná dobrý ředitel?
Již jsem na to částečně odpověděl v první otázce analogií s kapitánem lodi. Dobrý ředitel je především lídr pedagogického procesu. Kvůli učení dětí byla škola postavena, ne primárně proto, aby učitelé měli kam chodit do práce. Jakkoliv i o zaměstnance se dobrý ředitel coby zaměstnavatel musí starat, výsledků dosáhne jen s motivovaným sehraným týmem. 

Miroslav Hřebecký absolvoval Pedagogickou fakultu UK Praha a Centrum školského managementu tamtéž. Osmnáct let strávil ve školství v první linii, jako učitel chemie a občanské výchovy a jako ředitel veřejné základní školy i soukromého gymnázia. Je programovým ředitelem informačního centra o vzdělávání EDUin.

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments