Ludmila Rousová: Letošní maturity nám mohou dát víc, než si myslíme. Berme je jako trenažér na budoucí výzvy 

V souvislosti se zavřenými školami mi vyvstává několik zásadních otázek, které můžou silně ovlivnit budoucnost českého vzdělávání. Mezi ně patří i úvahy o systémové úpravě letošních maturit z důvodu nestandardní situace. Pro studenty tato zkouška za nynějších podmínek představuje výzvu, která může posloužit jako dobrý trenažér pro všechny budoucí výzvy.

Bez známek to nepůjde? Navzdory distanční výuce se většina škol chystá žáky v pololetí hodnotit po staru

Před vánočními svátky se školy začaly opět plnit. Je ale možné, že se žáci kvůli epidemiologické situaci budou muset znovu vrátit do svých domovů. Střídání prezenční a distanční výuky s sebou nese řadu problémů, včetně toho, jak klasifikovat studijní výkony, když hodnocení během výuky na dálku není příliš vypovídající.

Když táta a máma neumí pomoct s úkolem, nastupují dobrovolníci. A děti prosí o další hodiny

Domy dětí a mládeže jsou zavřené, ale jejich pracovníci nelení. „Máme k dispozici stovky a stovky zkušených pedagogů a vedoucích, kteří mohou pomáhat dětem, jejichž rodiče to neumí,“ vysvětluje předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR Libor Bezděk, jak je napadlo založit Klub anonymních záškoláků.