Poradna: Kdy může škola do rozvrhu přidávat nulté hodiny?

Dotaz: Mohu poprosit o informaci, zda školy mohou standardně nastavovat do rozvrhu žáků ZŠ nulté hodiny (na 7. hodin) a jak se mohu bránit, když s tím nesouhlasím a dceru nehodlám na tuto hodinu posílat?

Odpověď:

Pokud škola do rozvrhu zařazuje nulté hodiny a ten samý den dá dětem nejpozději po páté vyučovací přestávku na oběd, jedná v souladu s legislativou.

Poradna: Co máme jako rodiče dělat, když nesouhlasíme s výměnou učitele?

Dotaz: Je možné něco udělat, když jako rodiče nesouhlasíme s výměnou třídní učitelky pro 2. třídu prvního stupně? Na narychlo svolané třídní schůzce nám paní ředitelka oznámila, že mění třídního učitele pro 2. třídu 1. stupně. Důvody jsou víceméně zástupné (příliš direktivní styl výuky), alespoň nám rodičům to tak přišlo a žádný adekvátní důvod pro takto razantní krok jsme se nedozvěděli.

Poradna: Je vhodné, aby učitel dával domácí úkoly za trest plošně celé třídě při provinění jednoho žáka?

Dotaz: Ráda bych se zeptala na názor ohledně způsobu zadávání domácích úkolů. Dcera je ve 4.třídě a má nového učitele. Předtím mívala každý den úkol. V září jim nový pan učitel řekl, že úkoly dostávat nebudou. Pouze v případě, že budou zlobit. Celý podzim dcera chodila domů s pláčem a vztekem, že kvůli pár “upovídancům” dostala celá třída a tudíž i ona úkol.