Poradna: Je možné přejít z vyššího ročníku do nižšího?

Dotaz: Dítě chce v rámci jedné školy přestoupit ze třetího ročníku do druhého, do třídy s alternativním programem. Je to iniciativa a přání rodičů. Je to možné? Pokud ano, za jakých podmínek? Co je k tomu třeba?

Odpověď:

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Podle ustanovení § 17 odst.

Poradna: Mohou rodiče z mateřské školy volit zástupce do Školské rady při základní škole?

Dotaz: Kdo a jak může být volen při doplňujících volbách do školské rady za zákonné zástupce? Dva z rodičů se vzdali funkce. Jedná se o spojenou ZŠ a MŠ. Musí být volenou osobou za zákonné zástupce pouze někdo z jejich řad nebo to může být jakákoli osoba, která nemá v MŠ ani ZŠ děti, ale rodiče k ní mají důvěru, aby je zastupovala?