Poradna: Dva dotazy na vzdělání učitelů

Dotaz č.1: Může na základní a střední škole vyučovat Aj učitel, který absolvoval vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, ale v jiném oboru než je Aj a dále absolvoval jazykovou zoušku Teaching knowledge test?

Odpověď:

Jestliže pedagog absolvoval pouze vysokoškolské studium na pedagogické fakultě, ale v jiném oboru než je Aj a dále absolvoval jazykovou zkoušku Teaching Knowledge Test, není odborně kvalifikovaný jako učitel anglického jazyka.

Poradna: Může učitel snížit známku za špatnou docházku?

Dotaz: Může učitel mého syna známkovat z docházky na jeho hodiny. Kvůli jedné zameškané dvouhodinovce dostal trojku. Snad mi zde můžete pomoci, nebo mě odkázat na správné místo.

Odpověď:

Je nutné se seznámit s konkrétním školním řádem dané školy a přesvědčit se o tom, zda postup školy byl v souladu s pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků, či nikoli.

Poradna: Může žák základní školy propadnout z hudební, výtvarné nebo jiné výchovy?

Dotaz: Může být žák základní školy hodnocen na vysvědčení známkou 5 z výchovy? Můžou mít základní školy možnost takového hodnocení zahrnuty v klasifikačním řádu školy?

Odpověď:

Právní předpisy

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • vyhláška č.