V Česku se soustřeďujeme na gramatickou správnost, říká angličtinářka. To nám ale brání v tom, abychom se domluvili

S cizím jazykem se v Česku začíná ve školách nejpozději ve třetí třídě základní školy a v naprosté většině jde o angličtinu. I po deseti letech výuky se ale mnoho Čechů odmítá vůbec zkusit domluvit. „Když se hned v začátku soustředíme na to, abychom mluvili stoprocentně gramaticky správně, tak se k plynulosti propracujeme jen ztěží,“ říká Hana Mádrová, která učí angličtinu na Gymnáziu Olomouc-Hejčín.

Postav stavbu z pěti krychliček aneb Když děti učí děti

Na základní škole SMART v Roudnici nad Labem vyučují prvňáčky matematiku, čtení nebo angličtinu jen o pár let starší spolužáci. Uspořádat takové setkání není organizačně náročné a ze samotné hodiny je cítit nadšení a chuť do práce. Výsledkem tamního programu Buddies je pak nejen jiný pohled na probíranou látku, ale taky budování komunity a bezpečného přátelského prostředí ve škole.

Popisujeme skutečné budoucí události. Staly se a bohužel se stanou znovu, říká tvůrce seriálu Ochránce

V hlavním vysílacím čase po deset nedělních večerů běží seriál ze školního prostředí. Je to znamení, že na žebříčku společensky atraktivních témat se vzdělávání posouvá nahoru? „Rozhodně. Za posledních deset let se situace radikálně změnila,“ říká Tomáš Feřtek, autor námětu a jeden ze scenáristů seriálu Ochránce.