Poradna: Můžou ve školní jídelně nutit moje dítě do jídla?

Dotaz:

Víme, že děti by se neměly nutit do jídla, potvrdil nám to i dětský psychiatr, ale nedaří se nám toho ve škole dosáhnout. Jídelna a paní kuchařka jsou společné pro školku i školu. Takže syn nejdřív kvůli nucení do jídla nechtěl chodit do školky a teď máme stejný problém ve škole. Domluva funguje vždy jen na chvíli a pak zase přijde s tím, že ho ve škole nutí, ať aspoň ochutná, a postupně se to stupňuje. Paní učitelky kromě jedné souhlasí s paní kuchařkou, že děti musí jíst všechno. Jsou přesvědčeny, že je takhle naučí jíst. Mají s tím problémy i jiné děti, ale stěžujeme si jen my. Ve všech ostatních ohledech jsme se školou spokojeni a nechtěli bychom jinam. Jak máme postupovat?

Odpověď:

Nutit děti do jídla by samozřejmě nikdo neměl.

Oporu najdete i v legislativě: Jak uvádí § 29 školského zákona: Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímosouvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

V 10. kapitole Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se mluví o psychosociálních podmínkách, které by měly být ve škole splněny. Žádná z nich nejde příliš dohromady s nucením do jídla:

vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky

a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy;

- příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance,

uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou;

- ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy;

- spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu

demokratického společenství – budování komunity na principech svobody,

odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce;

- respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům.

Rámcovém vzdělávacím programu pro mateřské školy se na straně 31 dokonce výslovně píše: Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. Pro základní školy by samozřejmě mělo platitněco podobného.

Doporučený postup:

Zkuste znovu promluvit s učitelkami nebo s kuchařkami. Lepší než někde na chodbě je domluvit si s nimi schůzku, aby bylo na rozhovor dost času. Pokud by to nikam nevedlo, můžete požádat o společnou schůzku i s paní ředitelkou/ředitelem.

Vyslechněte, jaké mají učitelky ke svému jednání důvody a snažte se konkrétně a v klidu pojmenovat, co syn špatně snáší a jak byste si představovali, aby k němu učitelky nebo kuchařky přistupovaly. Vyjádřete své jednoznačné přání, aby personál školy respektoval fakt, že syn něco nedojí.

V případě, že se problém opakuje, mohou se rodiče obrátit na zřizovatele školy a na Českou školní inspekci. Současně by dítěti měli sdělit, že jídlo jíst nemusí a pokud ho někdo bude nutit, ať jednoduše odejde od stolu. Také by je měli požádat, aby jim tento fakt sdělilo.

Na druhé straně je dobré mít na paměti, že není od věci rozšiřovat vstřícnost dítěte vůči rozmanitým jídlům. Na mírném a přátelském „nátlaku“, povzbuzování, lákání není nic špatného. Jestli ale ani doma není namístě trápit dítě přes míru, tak ve škole je to absolutně nepřijatelné.

Odpovídala: Lucie Fialová

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

11 Komentáře
nejstarší
nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments
Kateřina
Kateřina
3 let před

Nikde není psáno, že dítě musí chodit na obědy do školní jídelny. Je to dobrovolné. Stačí ho tam prostě nenahlásit. Hrotit takovouto situaci přes paragrafy mi už přijde opravdu přehnané. V první řadě by měla maminka začít u sebe, to ona nutí svoje dítě chodit do školní jídelny, taky nedostává na výběr. Na to paragrafy nejsou??

Tomáš Roud
Tomáš Roud
3 let před

za 1) nikdo dítě nutit NESMÍ a ne neměl!
za 2) doporučený postup … naběhnout do školy a udělat tam takovej bordel, že si to ty gestapačky za rámeček nedají!
za 3) náš rodinný právník se už hodně těší, až bude na moje dítě někdo vyvíjet „přátelský nátlak“

Hana
Hana
3 let před

No ale co když dítě do jídelny chodit CHCE, jediné co nechce je jíst vše a nebo dojídat …. Pamatuji si že my jsme do jídelny chodily rádi a chtěli a nedopřát si to kvůli tomu, že nás někdo obtěžuje svým chováním …. no nevím …. Radši bych tedy já čistě dle svého názoru, chtěla odstranit zbytečný nátlak než před tím útéct ….

Ffff
Ffff
3 let před

No, ve škole a školce mají pak učitelky jistě radost, že jim tam dítě hodinu po nesnedenem obědě kňourá, že má hlad a chce jídlo.

Anna
Anna
3 let před

Nejlepší je si v prvé řadě promluvit s učiteli či vychovateli v družině. Někdy se i sami rodiče velice diví, když mimořádně přijdou vyzvednout své dítě a vidí ho u oběda. U nás se snažíme přesvědčit děti, aby snědly alespoň něco. Zvláště pokud mají zůstat v družině do pozdního odpoledne. V případech, kdy je odmítáno jídlo pravidelně, kontaktujeme rodiče. Snažíme se je přesvědčit, aby si dítko nosilo raději vlastní oběd z domova. Ale přiznávám, že to často bývají doslova „hrůzy“. Pak se nedivím, že dítě školní oběd odmítá.