Precizní příběhy Milana Hejného #2 aneb jak se v sedmé třídě děti dopracují k hlubokým matematickým myšlenkám

Přinášíme další krátký pravdivý příběh Milana Hejného o tom, jak se děti učí. Tentokrát jde o ukázku toho, jak se děti samy pod správným vedením dopracují nejen k tomu, kolik dvojic lze sestavit z n prvků, ale také že tato znalost bude propojena na životní zkušenosti žáka, a tedy dobře sémanticky ukotvená (viz. Příběh #1). Nejzajímavější ovšem na tomto příběhu je, že děti už v sedmé třídě alespoň intuitivně pochopí pojem izomorfismus.

Z příběhu je opět vidět, že se mýlí ti, co si myslí, že Hejného metoda je jen pár nahodilých nápadů.

Šest izomorfních úloh
(podle textu Milana Hejného Poznávací proces (v matematice))

V sedmém ročníku jsem chtěl žáky dovést k objevu vztahu:

\binom{n}{2} = \frac{n\cdot(n-1)}{2}

(Pro ty, co to už zapomněli: výraz vlevo se čte ‘n nad dvěma’ a udává, kolik různých dvojic lze sestavit z n prvků.) Zvolil jsem strategii postupných objevů pro n = 5, 6, … Nejprve jsem ve třech po sobě jdoucích dnech (pondělí, úterý, středa), vždy ke konci hodiny, dal třídě postupně následující tři úlohy.

Úloha #1
Kolik různých přímek je tvořeno vrcholy pravidelného pětiúhelníku?

Úloha #2
Zjistěte, kolika způsoby se dá přečíst slovo KAMILA v přiložené tabulce. Začínáme nahoře vlevo a končíme dole vpravo. Chodíme jen vpravo nebo dolů.

Úloha #3
Ze dvou červených a tří modrých krychlí stavím pětipodlažní věže. Kolik různých věží mohu postavit?

Očekával jsem, že když žáci zjistí, že výsledek je pokaždé 10, tak také odhalí, že úlohy jsou izomorfní. (Tedy, že matematický model úloh je shodný, i když úlohy na první pohled vypadají naprosto odlišně.) Žáci úlohy bez problému vyřešili, ale izomorfismus neodhalili. Proto jsem ve čtvrtek hned na začátek hodiny připomněl tři předchozí úlohy a dal úlohu další:

Úloha #4
Na turnaji ve fotbale bylo přihlášeno pět mužstev. Hrálo se systémem každý s každým jeden zápas. Kolik proběhlo zápasů?

Již po chvíli několik žáků ukázalo, že úlohy #1 a #4 jsou izomorfní. Každý vrchol pětiúhelníku je jedno mužstvo a přímka spojující dva vrcholy je zápas mezi příslušnými mužstvy. Několik žáků vyslovilo názor, že i ty další budou stejné.

Kristýna na konci hodiny ukázala, že i úlohy #2 a #3 jsou stejné. Řekla „když jdu po té Kamile například vpravo, vpravo, dole, vpravo, dole (cestu zakresluje do tabulky), tak to je věž, která má (dívka na tabuli kreslí věž zdola nahoru) modrou krychli, modrou, červenou, modrou, červenou krychli“.

Po přestávce, když jsem již odcházel ze školy, doběhl Arpád a ukázal mi, jak souvisejí věže a fotbalový turnaj. Očísloval krychle u věže i mužstva čísly 1, 2, 3, 4 a 5 a řekl, že když jsou ve věži třeba krychle 2. a 5. červené, tak to značí zápas mezi mužstvy 2 a 5. Svým objevem byl nadšen a vykládal jej kamarádům.

Následující hodinu již snad polovina třídy věděla, že všechny čtyři úlohy jsou stejné (izomorfní), ale nevím, zda byl ve třídě žák, který by dokázal ihned najít přímý vztah mezi kterýmikoli dvěma z daných úloh. Ke konci hodiny jsem dal žákům ještě dvě další úlohy.

Úloha #5
Fotbalový zápas skončil výsledkem 3:2. Kolik různých průběhů mohl mít?

Úloha #6
Kolika způsoby je možné rozmístit 3 kuličky do tří misek: A, B, C?

Kristýna skoro ihned propojila úlohu #5 s úlohou #2. Ukázala princip propojení: „když dají gól domácí, jdu ve jménu KAMILA doprava, když dají gól hosté, jdu dolů“.

V úterý již Ivan třídě vyložil, že všechny ty úlohy, kromě poslední, jsou na jedno brdo. Stačí si ty věci očíslovat 1, 2, 3, 4, 5, pak vždy dvě z těch čísel zvolit. Tímto uchopením všech úloh pomocí jediného značení hoši objevili kombinatorický pojem, který matematici zapisují \binom{5}{2} a nazývají „pět nad dvěma“.

Na žádost třídy Arpád na tabuli ukázal, jak očíslování udělá v jednotlivých úlohách i to, jaký prvek pak odpovídá dvojici například 2 a 5:

 • u pětiúhelníku očísluji vrcholy a přímkou spojím body 2 a 5
 • u KAMILy očísluji pohyby; druhý a pátý půjdu dolů, u ostatních půjdu vpravo; tedy jdu dolů u písmen A a L.
 • v turnaji očísluji mužstva; spolu hrají družstva 2 a 5
 • u věže očísluji krychle třeba odspodu; červené jsou druhá a pátá krychle
 • ve fotbalovém zápasu očísluji góly; hosté dali druhý a pátý gól.

Nakonec Ivan dodal, že nejlépe to všechno vidět na tom pětiúhelníku. O úloze #6 prohlásil, že i když výsledek vychází 10, tato úloha k našim nepatří.

Po týdnu jsem se k úlohám vrátil s výzvou, abychom v nich počet prvků zvýšili z pěti na šest. Upřesnil jsem, že v úloze #2 to bude obdélník 4 2 se jménem MARTINA, v úloze #3 budu mít 2 červené a 4 modré krychle, v úloze #5 bude výsledek 4:2 a v úloze #6 do tří misek budeme vkládat 4 kuličky.

Řešení všech úloh bylo nalezeno velice rychle, výsledek byl 15. Pouze do nové úlohy #6 se nikomu nechtělo. Nakonec se do toho pustily dvě dívky, které všechny případy rozkreslovaly. Dospěly též k výsledku 15.

Diskuze třídy trvala sotva 10 minut a byla přerušena Kristýnou, která řekla, že když v úloze #1 místo pěti-, nebo šesti-úhelníku vezmeme třeba 10úhelník, tak přímek bude 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45. Na tabuli ukázala, že začne s vrcholem 10 a ten spojí se zbývajícími devíti. Pak vrchol 9 spojí s vrcholy od 1 do 8. Poté vrchol 8 s vrcholy od 1 do 7. Tak půjde až do konce.

Během tohoto vysvětlování přišla k tabuli Hela a beze slova nakreslila tabulku

Když Kristýna skončila svůj výklad, Hela vysvětlila že „Vr“ je počet vrcholů a „Př“ počet přímek. Že se postupně přidává 5, pak 6, pak 7 a z tabulky vidět jak to půjde dále.

Ivan řekl, že to je dobře, ale dá se to počítat tak, že „z každého vrcholu toho 10úhelníku vedu 9 přímek; to jsem každou přímku počítal dvakrát; tak vezmu z nich jen polovinu. Takže to bude“ a hoch napsal na tabuli (10 x 9):2. Třída souhlasila. Na můj dotaz, jak by to bylo pro n-úhelník, Kritýna řekla, že se to sečtou čísla od n až do jedné. Ivan řekl, že stejně, jen místo 10 by tam bylo n. Napsal jsem tedy (n x 9):2. Třída nesouhlasila, že i těch 9 je třeba změnit. Chvíli to trvalo, než se třída dobrala k zápisu (n x m):2, m = n – 1. Pak ale někdo napsal:

\frac{n\cdot(n-1)}{2}

Ivan řekl „jo, takhle je to lepší“. Nakonec jsem řekl, že matematici to zapisují \binom{n}{2} a čtou “n nad dvěma”. Na to, proč je i úloha #6 izomorfní s ostatními přišli Kristýna s Ivanem až v osmém ročníku.

Přijdete na to vy?

Příběhy uveřejňujeme s laskavým svolením profesora Milana Hejného, který je zaznamenal během své dlouhé učitelské praxe a Ondřeje Šteffla, který je přichystal k publikování.

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
 • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
 • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
 • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
 • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
 • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
 • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
 • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
 • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
 • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

33 Komentáře
nejstarší
nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments
umfa
umfa
1 rok před

Jestli to dobře chápu, tak těm dětem nikdo neřekl, že úloha 6 je nemlich totéž jako ostatní úlohy? Čekal bych, že to učitel na konci bloku shrne a vysvětlí, ne že bude čekat, až na to žáci přijdou sami o rok později. Rozhodně myslím, že je správné, když žáci vše co se v matematice učí dokonale pochopí (a že co nepochopí, nemá smysl učit ani zkoušet), ale přeci jenom bych to těm méně hloubavým (nebo těm, kteří si jenom něčeho nevšimli) raději nakonec ukázal :-) Po matematicku řečeno bych jim předložil důkaz izomorfismu obou úloh. Kdyby takhle učitel například čekal,… Číst vice »

Veronika
Veronika
1 rok před

Při popsaných aktivitách pracují Ivan, Kristýna, Arpád a Hela. Každý z nich učiní nějaký dílčí objev, k tomu, co bylo cílem, nedojde v té chvíli ani jeden z nich (dva o rok později, fajn). Co dělá v té době zbytek třídy? Jaký přínos mají hodiny pro ně? A co děti, které v některých z hodin chyběly a nemohly tedy ani sledovat myšlenkové pochody spolužáků? Nějaké vysvětlení a shrnutí v učebnici zřejmě čekat nemůžou. Pokud by třída dostala podobnou úlohu v devítce, projeví se nějak, že tohle všecko hledání proběhlo, nebo Kristýna s Ivanem projdou znova celou cestu a ostatní se… Číst vice »

jelly
jelly
1 rok před

Oba předchozí příspěvky vycházejí z chybného předpokladu, že nutnou podmínkou pro pochopení izomorfismu je vyřešení všech úloh na dané téma. Ten, kdo pochopil rozklad na prvočinitele, musí být schopen rozložit čísla 30 nebo 154, ale pokud nezvládne rozložit 41 824 268 143 841 759, neplyne z toho, že se nic nenaučil. Spojit Úlohu 6 s ostatními mi trvalo přes hodinu (povedlo se mi to až přes #2). Nepotřeboval jsem další rok výuky, jen nápad co vlastně očíslovat od jedné do pěti (šesti/n), když evidentně nelze číslovat kuličky ani misky. V klasické učebnici by #6 byla příklad s hvězdičkou a nikoho… Číst vice »

Václav
Václav
1 rok před

Mno. Nevím, jestli je HM souborem nahodilých nápadů. Toto tvrzení, které je v článku podsouváno zřejmě kritikům HM, jsem tady (pokud se dobře pamatuji), nikdy nezaregistroval v žádném rozumném příspěvku. Buďme slušní a nazvěme to třeba otevřeně sugestivní poznámkou.

Upřímně ale doufám, že to, jak jsou položené ty úlohy, které jsou v článku popsané, se ztratilo někde v překladu, a že takto pan profesor ony úlohy ve skutečnosti nepokládá. Proč? Třeba proto, že bez jakékoliv početní námahy je správné řešení první úlohy vždy NULA, bez ohledu na zvolený geometrický obrazec.

Efka
Efka
1 rok před

Ivan, Hela, Kristýna a Arpád vynikající, na 7. třídu tedy rozhodně klobouk dolů ! Jen se obávám, že zbytek třídy nestíhá a jen kouká. Určitě nezavrhuji využívání Hejného prvků ve výuce, u našich dětí jsme je také doma s radostí dobrovolně používali, učebnice jsou skvělé… Jen si stále myslím, že obecně by bylo mnohem prospěšnější než Hejného metoda jedna učitelka/na 30 žáků, raději cokoliv jedna učitelka/na 15 žáků, kde je šance na individuální přístup. Mnoho dětí ačkoliv intelektuálně schopných je třeba pomalejších a chvilku jim trvá, než pochopí problém do hloubky, ne každému také sedí určitý styl výuky apod. Osobně… Číst vice »

Káča
Káča
1 rok před

Díky bohu se mě ani mých děti , Hejného matematika netýkala. Jedno z děti je učitel M pro základní i střední školu. Na tuto metodu mám zcela jasný názor. Za mne je to plkání o ničem (panu Hejnemu se tímto omlouvám s ohledem na mou vrozenou úctu ke starším lidem) Opravdu bych asi nedala, kdyby mé děti “hledaly” řešení. Mé dětí tu matematiku prostě umí, on by totiž na gymnáziu či na vysoké škole nikdo nečekal až na řešení pokus omyl přijde.

Martin
Martin
1 rok před

Super, mám ale za to, že 7. ročník je ročníkem, ve kterém se definují celá a zejména racionální čísla, tedy zlomky. To jest úpravy zlomků, součet, rozdíl, násobení, dělení … To vše se dělá pro to, aby v 8. ročníku přišli na řadu mocniny, odmocniny a výrazy s proměnnou … To mi tedy jako matikáři přijde stěžejní pro další působení na jakékoliv škole … Je tedy moc hezké, že děti dokáží “intuitivně” odvodit kombinační čísla, ale já se spíš ptám, co ten základní matematický aparát, na které se potom staví a také na kterém končí drtivá většina studentů po příchodu… Číst vice »

Markéta M.
Markéta M.
1 rok před

Až do dnes jsem nevěděla o izoformismu vůbec nic. (nebo jsem to zapomněla) Za sebe musím říct, že mi asi stačí umět násobit, dělit, sčítat, odčítat a pochopení procent, zlomků. Na střední zemědělské škole jsem měla matematiku jen 2 roky.(sinus, kosinus, tangens, kotangens…to jsem ještě pobrala, ale už si to nevybavím) Není nic proti ničemu, když někdo umí a chápe i “složitější matematiku”, ovšem velké části lidí, podle mně, stačí pevné základy a ty když nejsou, tak je to průšvih. Když tyto děti dospějí a bude jim 40 let, bude mezi nimi a dospělými bez HM nějaký podstatný rozdíl? Budou… Číst vice »